สิ่งที่ “ผู้หญิง” ต้องการและอยากได้จาก “ผู้ชาย” เมื่อพบเจอและไปต่อ…

สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงต้องการจากผู้ชาย หรือ คู่ของเธอ คือ การรับรู้และเข้าใจในตัวเธอ สามารถคาดเดาใจเธอได้ว่าเธอมีความต้องการอะไรบ้าง โดยให้สังเกตสิ่งที่เธอพยายามสื่อพยายามบอกคุณ เพราะเมื่อคุณรู้ใจเธอ และเข้าใจเธอการอยู่ร่วมในขณะนั้นก็ง่ายขึ้น ราบรื่นขึ้น บางสิ่งที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าบอก ก็จะค่อยๆพูดมักบอกมา เมื่อเธอเริ่มผ่อนคลายและรู้สึกไว้ใจ หรือไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสในจุดที่เธอต้องการในเวลาที่เหมาะสม ด้วยจังหวะและน้ำหนักการคลึงเคล้นที่เธอพึงพอใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความปรารถนาของผู้หญิงซึ่งต้องการจากคุณ..